Eksisterte byen Nasaret i det første århundre?

av
Åge Grønning


 

 

I Evangeliet etter Lukas 1: 26-27 står det :
”Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria.”

Evangeliene forteller ikke så mye om denne ’byen’. Det fortelles at den hadde en synagoge, og kan stable en sint mobb på beina (noe som fører til det berømte ”profet i eget land”-sitatet), og den har et fjell med et stup. Bystatusen til Nasaret er altså godt etablert, i ifølge evangeliebertningene. Men så er spørsmålet?
Eksisterte denne byen i det første århundre?

Hvis vi derimot ser etter en historisk bekreftelse på denne hjembyen til Jesus... Så får vi oss en overraskelse.
Ingen andre kilder utenom Bibelen, bekrefter at stedet eksisterte i det første århundret etter vanlig tidsregning.

• Nasaret er ikke nevnt en eneste gang i hele Det gamle testamentet. I det som hevdes å være Sebulon-sønnenes bosetting i området, nevner Josvas bok (kapittel 19, 10-16) tolv byer og seks landsbyer, men Nasaret står ikke på listen.

• Talmud, som nevner 63 byer i Galilea, kjenner ikke til Nasaret. Det gjør heller ingen andre tidlige rabbinske tekster.

• Paulus kjenner ikke til Nasaret. Rabbiner Solly sine epistler (ekte og falske) nevner Jesus 221 ganger, Nasaret 0 ganger.

• Ingen av antikkens historikere eller geografer nevner Nasaret. Byen blir først omtalt i begynnelsen på 300-tallet.

I Lukas fortelles det om reaksjonen til innbyggerne i Nasaret da Jesus en dag forkynte for dem :
” Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åssiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor. Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort. Lukas 4: 28-30.

Finnes dette stupet det snakkes om i Lukas, i dagens Nasaret?
Nei.
Det nærmeste ’stupet’ befinner seg fem km unna, over et røft kalksteinsterreng. Dette kan ikke være skrenten like ved byen som er omtalt. Fem km er et godt stykke unna. Er det fornuftig å anta at Jesus ville la seg jage så langt, før han snudde seg mot folkemengden og ’gikk midt gjennom flokken og dro bort?
Det rimer ikke.

Dagens Nasaret ligger i et dalsøkk, mellom slakke fjellsider. Hele området er preget av sletter og svake stigninger uten skarpe topper eller bratte klipper. Man kan ikke komme bort fra at Nasaret ligger i en dal og ikke på et fjell. Selv i middelalderen lå byen under toppene, beskyttet fra vinden.
Først i 1957 ble den jødiske forstaden’Nazerat Illit’ (’Øvre Nasaret’) bygget på toppen av åsene øst for byen.
Bevis forat det var en by som het Nasaret i det første århundret finnes ikke – ikke litterære, ikke arkeologiske, og ikke historiske bevis.

Men hvordan oppsto dagens Nasaret?
På 200-tallet kjente kirkefaderen Origenes godt til evangelienes historie om Nasaret, men han forteller ikke om hvor byen befant seg. Konstantin den store eller
Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus, er kjent som den keiseren som konverterte Romerriket til kristendommen og skapte et kristent rike med Konstantinopel som ny hovedstad.
Moren hans Helena, født i Drepanon i Bitynia, var en romersk keiserinne, og ble senere kanonisert til helgen. Hun var en hengiven kristen som reiste mye rundt i Gallilea/Palestina.
I året 326 forberedte hun sin forestående død ved å foreta en samvittighets-rensende pilegrimsferd i Palestina. Hun
 fikk bygd basilikaer på Oljeberget og i Betlehem. Men hvor i all verden var byen Nasaret? Helena kunne ikke finne noen by ved dette navnet.
Men som den gudfryktige kvinnen hun var, ble ikke dette noe problem for henne. I området hvor dagens Nasaret ligger, kom Helena til et sted hvor det  ikke var noe annet enn en gjengrodd antikk brønn, faktisk den eneste vannkilden i området (noe som svekker tanken på at det har vært en ’by’ der).
Utvilsomt oppmuntret av lokalbefolkningen i området, var Helena rask med å erklære at dette hullet i bakken var ’Marias brønn’,
Nå hadde Helena (med hjelp fra oven?) funnet stedet hvor Maria befant seg da hun fikk besøk av engelen Gabriel, altså måtte stedet være Nasaret. Hun fikk straks bygget en liten basilika på stedet.
Evangeliene nevner ikke akkurat hvor Maria hadde vært da erkeengelen Gabriel kom på besøk. Dermed fikk brønn-teorien full støtte i lokalbefolkningen og Nasaret fikk sin første kirke, som senere ble kalt Bebudelseskirken.

 


Helena

 

En generasjon etter at den fine gamle damen Helena hadde vært på rundreise, tilbrakte en annen eldre dame, Egeria , noen år i landet som ble helligere og helligere for hver dag som gikk.
Egeria var fra Spania, og var sannsynligvis en del av følget til keiser Theodosius. De nådde fram til Nasaret-området i år 383. Her kunne munker vise henne en ’stor og fantastisk grotte’ og fortelle henne at her bodde Maria! Vokterne av Grotten kunne ikke være dårligere enn Vokterne av Brønnen, og insisterte på at grotten, ikke brønnen, hadde vært åstedet for Gabriels besøk. Denne grotten ble en pilegrims-attraksjon, og i år 570 stod en basilika også på dette stedet.
I dag, over og rundt den ærverdige grotten, befinner den største kristne fornøyelsesparken seg i Midtøsten.

Innen utgangen av 300-tallet, da Kirken hadde fått kontroll over teologisk korrekthet, ble Nasaret riktig beskrevet av Hieronymus (Jerome) som ’en veldig liten landsby i Galilea’ (Onom. 141:3).
Han burde vite det: Han hadde flyktet fra skandaler hjemme i Italia og etablerte et fristed for rike romere nettopp i dette området. Landsbyens eksistens skyldtes de imperiske reiserutene et halvt århundre tidligere.
Før 400-tallet hadde det antatte stedet Nasaret, nå markert med et par kirker, blitt et nøkkelsted for fromme pilegrimer med mye fritid. Man vet om en Piacenza som besøkte i år 570, en Arculf i 638, en Wilhebald i 724, en Al Mas’udi i 943. Sewulf i 1102, som de tidligere besøkende, rapporterte at bare Bebudelseskirken var å se.

Kan det være at forfatteren av Matteus eller dem som kopierte dette evangeliet senere, har misforstått ordet nasireer og gitt dette ordet en annen betydning? Kanskje var det slik at Matteus erstattet nasireer med et begrep som synes å antyde ”innbygger av”

”Da han kom dit, bosatte han seg i en by som heter Nasaret. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nasareer.”
Matteus 2: 23.
Betydningen av ordet nasireer.
”Nasireer er en som har gitt et asketisk løfte som er beskrevet i Fjerde Mosebok 6:1-21. Eller det kunne være at foreldre gav løftet og viet barnet til hellig tjeneste, slik som i Samsons tilfelle.
Dette løftet til Gud, krevde at en mann eller kvinne måtte avstå fra å drikke eller konsumere «vin og annen sterk drikk», herunder inkludert vindruer og rosiner. Man måtte også avstå fra å klippe håret på hodet, «la håret på hodet vokse og henge fritt», foruten å unngå lik og gravsteder, selv til familiemedlemmer."
Wikipedia.

Kjente personer fra Bibelen som omtales som nasireer er: Profeten Samuel, Samson og døperen Johannes.
Jesus ble omtalt som nasareer Matteus 2: 23. Jevnfør Dommerne 13:5-8.  Her snakkes det ikke om en innbygger i en by ved navn Nasaret, altså en nasareer, men om en nasireer som har gitt et hellig løfte. Her ligger kanskje forklaringen til at nasireer ble til byen Nasaret, en by som ikke fantes i det første århundre.
Kristne historikere og arkeologer er av en annen oppfatning. De hevder at funn av artefakter i området, skriver seg fra det første århundre, noe som er med på å bevise at Nasaret eksisterte på Jesu tid, mener de.

Ta gjerne en kikk på denne videoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor