Kopping

Var noe jeg lærte i Bergen i 1989 og har brukt det regelmessig siden. I 1993 var to russiske leger i Norge og fikk stor oppmerksomhet
for sin utradisjonelle behandlingsmetode. Legene gjorde i stor utstrekning bruk av Kopping. Det ble mye mediaoppmerksomhet rundt denne nye behandlingsformen.
Hamar Arbeiderblad tok kontakt og var nysgjerrig på om jeg hadde noe erfaring med denne nye koppebehandlingen..

Tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor