Mine bøker fra 2008.

 

 Ut av Kreftlabyrinten 2019
144 sider.

 

Pris kr. 200. Porto kommer i tillegg.
Bestilling : aagroenn@online.no eller tlf. 47871867

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tidligere utgivelser 

  
Sannheten 2008
183 sider.

I denne satiriske novellen blir du kjent med personen Arve Rike som ønsker å tjene Gud på en helhjertet måte.

Han har funnet ut at han tilhører en liten gruppe på 144000 personer som skal til himmelen.
De som overlever den kommende Guds krig Harmageddon, blir belønnet med evig liv i Guds rike her på Jorden. Desverre betyr det at de aldri vil komme til himmelen. Men kompensasjonen er rimelig bra, de får bo på en paradisisk jord, som er renset for syndere ca 8 millarder, og kan leve i sus og dus sammen med  løver som beiter sammen med kyr og hester. 
De får også muligheten til å bygge seg så store hus de bare ønsker,  omkranset av vingårder og svære rhododendroer.
 Men Arve Rike har større ambisjoner, han skal til himmelen og regjere med selveste Jesus Kristus.

Siden han tilhører denne eksklusive gruppen, også kalt for "levningen" hviler det en tung byrde på hans åndelige skuldre. Han fornemmer at Jesus Kristus pusjer ham til å få medlemmene av menigheten opp på et høyere åndelig nivå,  et nivå som skal gjenspeile Guds lys og tilstedeværelse.
Dette åndelige løftet byr på uvented motstand fra menighetens eldste, som desverre ikke er utstyrt med like mye åndelig klarhet som han selv. Han føler medynk med dem og går straks i gang med den åndelige rehabiliteringen.

Pris kr. 175. Porto kommer i tillegg.  Bestilling:  aagroenn@online.no 
eller tlf. 47871867
Opprinnelig pris kr 250.

 

 


     
Og stjernens navn er Malurt 2011
320 sider.

Storyen i denne boken er nok et resultat av alle kataklysmefilmene de siste 20 årene.

Etter at jeg så filmen "2012" i 2009,  ble jeg inspirert til å skrive en roman om samme tema. Men jeg valgte å legge handlingen til før kataklysmen inntreffer. Den kommende kataklysmen blir i denne romanen tilskrevet en kjempestor planet fire ganger større enn Jorden, som går i en eliptisk bane rundt solen, med en omløpstid på ca 3600 år.
Når den snart nærmer seg Jorden vil planetens kraftige gravitasjonskrefter vippe Jorden ut av posisjon, et såkalt polskifte.
Folk flest vet ingenting om den forestående hendelsen som vil ramme Jorden, kun en utvalgt elite. I Norge havner et dokument i gale hender som forteller om det som snart vil skje,  og den store aktiviteten med å bygge underjordiske bunkere for å overleve.
Britt Hovden får i hende dette avslørende dokumentet som fører til at elitens representanter i Bergen må få stoppet henne i å formidle nyheten videre til vanlige borgere,  som ikke får invitasjon til å søke dekning når planeten kommer. 

Pris kr. 200. Porto kommer i tillegg.  Bestilling: aagroenn@online.no 
eller tlf. 47871867 
Opprinnelig pris kr. 300. 

 

 

    
Det tredje øye. 2013
386 sider.

Hovedpersonen i denne romanen heter Kjetil Nesse. Han har god jobb, et stort fint hus og en hytte på Budor.

Kjetil Nesse er ateist og medlem av skeptikerforbundet. Det er kun det vitenskapen hevder som er sant, alt alternativt er bullshit i hans øyne. Han fnyser av alt som kalles alternativ medisin, spesielt homeopati som han mener ikke er annet enn sukkerpiller dynket med ristet vann.
På det private plan er livet hans blitt noe komplisert ettersom kjæresten tror på engler og alternativ medisin.

En stormfull natt på hytta slår lynet ned på soverommet og treffer ham der han ligger i sengen. Det går bra, men lynet har åpnet det tredje øyet hans som fører til opplevelser han strengt tatt kunne vært foruten. Hvordan opplever en skeptisk person det å bli synsk? Ryktet om hans synskhet snur verden hans på hodet.

Pris kr. 200. Porto kommer i tillegg. Bestilling : aagroenn@online.no eller tlf. 47871867
Opprinnelig pris kr. 350.

 

 

     
Metamorfose. 2015
326 sider.

I denne romanen stifter vi bekjentskap med guldsmed og metallurg Erik Bjerke. Han har siden guttedagene vært opptatt av stålet i katanasverd. Han har en drøm om engang å kunne fremstille stål med en hardhetsgrad åtte på Mohs hardhetsskala. 
Erik Bjerke er overbevist om at det er mulig, bare man finner de riktige komponentene i det periodiske system i tillegg til karbon, som er bør være med i blandingen.
Denne søken etter det perfekte stålet bringer ham i kontakt med den mystiske tyske damen Maria Orsic.
Hun guider ham et godt stykke på vei i sin søken etter hardt stål.

Rådene han får pluss to komponeneter som denne damen gir ham, gjør at han etter mange forsøk klarer å
fremstille stål med en hardhetsgrad på åtte.
 
Det blir en sensasjon og mange ønsker å kjøpe den hemmelige formelen han sitter på. Han tilbys mange millioner hvis han selger oppskriften. Utsiktene er lyse, han kan bli mangemillioner, men er det riktig av ham å selge en formel som ikke er hans egen?
Dagen før han skal selge formelen til et stort utenlandsk firma, dukker Maria Orsic uventet opp og konfronterer ham med situasjonen.

Pris kr. 200. Porto kommer i tillegg. Bestilling : aagroenn@online.no eller tlf. 47871867
Opprinnelig pris kr. 300.

 

 

 Den sjette Nøkkelen 2017
256 sider.

I denne romanen treffer vi igjen to av hovedpersonene fra min andre roman, Britt Hovden og Viggo Østvold. 
Igjen blir Britt Hovden viklet inn i en sak hun ikke aner konsekvensene av. Etterhvert blir hun jaktet på av en maktelite som mistenker henne for å være i besittelse av en viktig nøkkel som er kommet på avveie.

Nøkken har med Cern anlegget i Geneve å gjøre. Denne viktige nøkkelen er kommet henne i hende via en politimann som har fått nyss i hva som foregår i maktens korridorer i Geneve. Sammen med Viggo Østvold legger Britt Hovden en plan for hvordan de kan ro seg ut av den vanskelige situasjonen de er kommet opp i. Kjæresten
hennes politimannen Håvard Brenna,  skal vise seg å bli en viktig støttespiller.

Pris kr. 200. Porto kommer i tillegg. Bestilling: aagroenn@online.no eller tlf. 47871867
Opprinnelig pris kr. 250.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor