Lin  

 

Jerusalem

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Første gangen Jerusalem blir nevnt i Bibelen er da kongen av Salem (JeruSalem) gir seg til kjenne:

”Etter at han hadde slått Kedor-Laomer og de kongene som var med ham, vendte Abram tilbake. Da dro kongen i Sodoma ut for å møte ham i Slettedalen, det som nå er Kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for Gud, Den høyeste. Han velsignet ham og sa:
Velsignet er Abram av Gud, Den høyeste,
han som brakte fram himmel og jord."
1.Mosebok 14: 17-19

Dette var på et tidlig tidspunkt før Herren forandret navnet hans til Abraham, ca 2000 fvt.
Noen år senere ble Abraham sin lojalitet satt på prøve ved at han ble bedt om å ofre sin sønn Isak. Sermonien foregikk på Moriaberget ( i dag kjent som tempelhøyden i Jerusalem), samme sted hvor Salomo 1000 år senere bygget det sagnomsuste tempelet.

I året 587 fvt ble Jerusalem inntatt av den babylonske kongen Nebukadneser. Han plyndret tempelet og jevnet det med jorden og jødene ble sendt i fangenskap i Babylon de neste 50 årene.
I 539 fvt inntok den persiske kongen Kyros Babylon og lot jødene få vende tilbake til Jerusalem hvor de straks tok fatt på gjenoppbyggingen av tempelet, med god hjelp fra den persiske kongen.

Fem hundre år senere lot kong Herodes det bli bygget et større og langt mer praktfullt tempel på dets fundamenter. Byggingen ble påbegynt allerede ca. 20 fvt. og fortsatte langt inn i det neste århundret.
I jødisk tradisjon regnes dette byggearbeidet likevel som en oppussing/utvidelse, ikke minst fordi tempelkulten forble den samme. Begge disse byggverkene omtales derfor som Det andre tempelet.

Neste katastrofe for Jerusalem inntraff i år 70 evt da keiser Vespasian sin sønn, general Flavius Titus inntok Jerusalem og raserte byen, plyndret og ødela tempelet. Det fortelles at det omkom 1.3 millioner jøder i den jødisk- romerske krigen, som varte fra år 66 til år 73.
I dag er det bare rester igjen etter dette praktfulle tempelet Herodes bygget
Restene av tempelet kalles i dag for klagemuren.
Klagemuren, eller Vestmuren, er en del av den gamle støttemuren rundt Tempelhøyden (hebraisk: Har ha-Beit, arabisk: Haram al-Sharif) i Jerusalem, der både det første og det andre tempelet sto.

Også etter romernes ødeleggelse av tempelet i år 70 evt. , har Tempelhøyden vært regnet som jødedommens helligste sted.

På Moriaberget eller Tempelhøyden, ligger det i dag de to islamske helligdommene al-Aqsa-moskeen og Klippemoskeen, reist på 600- og 700-tallet. Begge helligdommene er pilegrimsmål for muslimer, og Jerusalem regnes i dag som islams tredje helligste by (etter Mekka og Medina).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor